Ringsekreterare

Som ringsekreterare är du medarbetare med domaren på utställning. Det är två sekreterare som jobbar tillsammans med domaren där ena skriver kritiklappar efter vad dom säger & dömer och den andra är inkallare, det vill säga ser till så att rätt hundar kommer in i ringen och står i rätt ordning.
Låter detta roligt är det denna utbildning su skall anmäla dig till.
Kursen kommer gå av stapeln när minst 5 personer är anmälda och den kommer gå i Stockholm.
Tid och plats meddelas senare.

Provledare Internationella Bruksgrenar

Är du intresserad av att bli provledare för de internationella grenarna är dettta kursen för dig!
Som provledare är man ansvarig för arrangemangetsorganisatoriska del.
Provledaren utför och övervakar det nödvändiga arbetet med att förbereda och genomföra ett prov.
Provledaren måste garantera det reglementsenliga förloppet av provet och stå till den tjänstgörande domarens förfogande under hela provet.
Kursen kommer köras om det är minst 5 deltagare, den kommer gå i Stockholm. Tid och plats meddelas senare.

Avelskorningssekreterare

Vill du bli avelskorningssekreterare skall du gå denna utbildning.
Som AK-sekreterare hjälper du domaren med dokumentationen då hundarna beskriv enligt ett omfattande protokoll.
Kursen kommer köras när 5 deltagare är anmälda. Tid och plats meddelas senare.

Provledare Avelskorning

Vi söker dig som vill bli provledare för avelkorning.
Som behörig provledare ska du planera, genomföra och resultatredovisa prov i AK enligt gällande bestämmelser.
Vi kör kursen då vi har 5 deltagare, tid och plats meddelas senare.

Intresseanmälan