Kallelse Årsmöte 2020

Schäferdistrikt Stockholms årsmöte hålls i SK Stjärnborgs klubbstuga 2020-02-15 kl. 13:00.